top of page

I asked locals in Sri Lanka how is their day to day life.

2 months of interviewing people resulted in this inspiring video!

Pýtala som sa domácich na Srí Lanke ako sa im tu žije. 

2 mesiace dokumentovania ich života vyústili v toto video!

Thajsko (11).jpg

Ďakujem

Thank you

Toto dokumentárne video môžeš podporiť tým, že si ho pozrieš. Alebo tým, že pomôžeš niekomu v tvojom okolí. Alebo tým, že sa na niekoho dnes usmeješ. Alebo tým, že toto video zazdieľaš so svojimi známymi. 

Alebo môžeš podporiť finančne charitatívne organizácie na Srí Lanke, ktoré som osobne navštívila a vybrala. Alebo môžeš podporiť finančne rodiny, ktorých príbehy tu zdieľam. Tu aj 1 Euro urobí veľa...

Všetky vyzbierané peniaze budú darované. 

You can support this movie by simply watching it. Or by choosing to help someone you know. Or just by smiling at someone today. Or you can share this movie with your friends.

Or you can choose to donate money to selected Sri Lanka's charities that I visited in person, or you can choose to support selected families that are showed here.  Even 1 Euro can help a lot here...

All money that will be collected will be donated.

Reálni ľudia, reálne príbehy

Real people, real stories

Family - Radika, 3 year old Salomi

Manžel pracuje ako pomocná sila na lodi. Kvôli jeho zdravotným komplikáciam (ľavá ruka) si nemôže nájsť žiadnu inú prácu. Nie každý deň ho povolajú do práce, kvôli sezónnosti tohto zamestnania, nie každý deň lovia ryby. Každý deň, kedy ide do práce si zarobí 1000 rupií (3 Eurá). Mesačný nájom rodinu stojí 10 000 rupií. Manželka sa stará o domácnosť a o malú Salomi, ktorej budú zachvíľu tri. Manželka si chce nájsť prácu akonáhle pôjde malá do škôlky. Napriek ich situácii sú to ľudia s veľkorysým srdcom, ktorí si zaslúžia omnoho viac

Husband works as a fisher man. Due to his physical disability (weak left arm) he cannot find any other job. He cannot even go to work every day due to seasonality of this job, not everyday they need help with fishing. Each day that he can go to work, he earns 1000 rupies (3 Euros). The family pays 10 000 rupies monthly rent. Wife is looking after Salomi (3y.o.) and stays at home. She wants to go to work immediately after her daughter will go to nursery. Despite their situation they offered me tea, lunch and welcomed me with everything they had. Kind hearts that deserve everything.

Family - Single mum, Masha 9 year old

Single mama, ktorá si dokáže ledva zarobiť na najnutnejšie potreby... Zarobí si 1000 rupií každý pracovný deň, pracuje na lokálnom trhu, predáva ryby. V Decembri chce vycestovať na nejaký čas do zahraničia, aby si zarobila viac, Mashu nechá do tej doby sestre.

Single mum who barely earns enough for a living, she earns 1000 rupies on each working day, working on a fish market, selling fish. Mum will need to go to a foreign country in December to earn more, because right now the situation is barely okay. She will leave Masha with her sister. Kind hearts. 

bottom of page