top of page

I asked locals in Sri Lanka how is their day to day life.

2 months of interviewing people resulted in this documentary video!

Pýtala som sa domácich na Srí Lanke ako sa im tu žije. 

2 mesiace dokumentovania ich života vyústili v toto video!

and I also decided to raise a fundraiser for one small local school

Uswathun Hasana M.V. that I personally visited

a rozhodla som sa vytvoriť finančnú zbierku pre jednu malú miestnu 

​školu Uswathun Hasana M.V, ktorú som osobne navštívila

The school is in shortage of facilities, currently they lack 20 tables, and 100 chairs

one table costs approx. 30 € (10 800 LKR)one chair costs approx. 7 € (2 710 LKR)

*all money will be used to support local children in the best way possible

Škola momentálne potrebuje 20 stolov a 100 stoličiek, 

jeden stôl stojí cca 30 € a jedna stolička 7 €

*všetky vyzbierané peniaze budú použité na podporu miestných detí

b636a3a4-8e19-4246-aa60-7fb080cf68b1.JPG
a8f300c1-524c-40c7-939d-0013a4b883df.jpg

If you feel called to support, you can do so by clicking on black Donate button, or sending money via PayPal (yellow Donate button) or sending money directly to the bank account. I will share the results of this initiative on this page later. Thank you from the bottom of my (and these people) heart(s).

Ak cítiš, že sa chceš spolupodieľať a prispieť, klikni na čierne tlačítko Darovať, ktoré ťa presmeruje na stránku, kde môžeš uskutočniť platu. Alebo môžeš poslať svoj dar na tento bankový účet. 

Výsledok tejto iniciatívy zazdieľam neskôr na tejto stránke. 

​Ďakujem z hĺbky môjho srdca a zo sŕdc týchto ľudí.

IBAN: SK1911000000002939203176

Name: Hruščáková Lenka

SWIFT: TATRSKBX

Country code: SK

Do poznámky prosím napíš : SRI LANKA 

Please leave the note: SRI LANKA

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page